Tuesday, 06/12/2022 - 00:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON PHỒN XƯƠNG
 • Nguyễn Thị Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0352034502
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên Trường MN Phồn Xương từ năm

 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   C Đ mầm non
  • Điện thoại:
   0972833978
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV trúng tuyển hợp đông có thời hạn năm học 2017-2018 đến nay (6/5/2019)

 • Mè Thị Tĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cao đẳng MN
  • Email:
   tinhba2015@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MNPX từ năm 2006 đến nay (6/5/2019)

 • Vũ Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   TC MN
  • Điện thoại:
   0396833537
  • Email:
   thuythethoi93@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN PX từ 2014 đến nay (6/5/2019)