Tuesday, 06/12/2022 - 00:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON PHỒN XƯƠNG
 • Lưu Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0395553660
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN Đồng Tâm chuyển về Trường MN PX Từ tháng 8 năm 2020 đến nay

 • Phùng Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cao đẳng MN
  • Điện thoại:
   0326838134
  • Email:
   phunglien08051990@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GVMN trúng tuyển từ tháng 1 năm học 2015-2016 và làm việc tại MN PX đến nay (6/5/2019)

 • Lê Thị Minh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   TC MN
  • Điện thoại:
   0366335998
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV trường MN PX từ năm 2013 đến nay (6/5/2019)

 • Ngô Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp mầm non
  • Điện thoại:
   0972956021
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV trường MN PX từ năm 2005 đến nay (6/5/2019)

 • Hoàng Thị Chiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV hợp đồng dài hạn