Tuesday, 06/12/2022 - 01:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON PHỒN XƯƠNG
 • Hoàng Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0972299077
  • Email:
   thaonguyenle13bg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MNPX từ năm 2006 đến nay

 • Lương Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng MN
  • Điện thoại:
   0348838314
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN PX từ năm 1993 đến nay (6/5/2019)

 • Trần Thị Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học MN
  • Điện thoại:
   0978390479
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MNPX từ năm 2005 đến nay (6/5/2019)

 • Nguyễn Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cao đẳng MN
  • Điện thoại:
   0385831008
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN PX từ năm 1993 đến nay (6/5/2019)

 • Hoàng Thị Thu Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học MN
  • Điện thoại:
   0986137681
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV trường MN PX từ năm 2019 đến nay (7/4/2021)

 • Nguyễn Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TC MN
  • Điện thoại:
   0842187333
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN PX trúng tuyển hợp đồng có thời hạn từ tháng 10/2020 đến nay