Tuesday, 06/12/2022 - 02:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON PHỒN XƯƠNG
 • Nguyễn Thị Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0352034502
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên Trường MN Phồn Xương từ năm

 • Lưu Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0395553660
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN Đồng Tâm chuyển về Trường MN PX Từ tháng 8 năm 2020 đến nay

 • Phùng Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cao đẳng MN
  • Điện thoại:
   0326838134
  • Email:
   phunglien08051990@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GVMN trúng tuyển từ tháng 1 năm học 2015-2016 và làm việc tại MN PX đến nay (6/5/2019)

 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   C Đ mầm non
  • Điện thoại:
   0972833978
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV trúng tuyển hợp đông có thời hạn năm học 2017-2018 đến nay (6/5/2019)

 • Hoàng Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0972299077
  • Email:
   thaonguyenle13bg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MNPX từ năm 2006 đến nay

 • Lương Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng MN
  • Điện thoại:
   0348838314
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN PX từ năm 1993 đến nay (6/5/2019)

 • Trần Thị Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học MN
  • Điện thoại:
   0978390479
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MNPX từ năm 2005 đến nay (6/5/2019)

 • Nguyễn Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cao đẳng MN
  • Điện thoại:
   0385831008
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN PX từ năm 1993 đến nay (6/5/2019)

 • Mè Thị Tĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cao đẳng MN
  • Email:
   tinhba2015@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MNPX từ năm 2006 đến nay (6/5/2019)

 • Lê Thị Minh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   TC MN
  • Điện thoại:
   0366335998
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV trường MN PX từ năm 2013 đến nay (6/5/2019)

 • Vũ Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   TC MN
  • Điện thoại:
   0396833537
  • Email:
   thuythethoi93@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN PX từ 2014 đến nay (6/5/2019)