Họ và tên: Hoàng Thị Thu Nhung  

               Chức vụ: Giáo viên

               Học hàm, học vị: Đại học sư phạm

               Điện thoại: 0986137681

               Email: 

 

 

 

                                                         

               Họ và tên: Vũ Thị Thùy 

               Chức vụ: Giáo viên (PBT CĐ)

               Học hàm, học vị: Đại học sư phạm

               Điện thoại: 0396833537

               Email: thuythethoi93@gmail.com

 

 

 

 

 

              Họ và tên: Phùng Thị Liên

               Chức vụ: Giáo viên

               Học hàm, học vị: Cao đẳng sư phạm

               Điện thoại: 0362838134

               Email: lien08051990@gmail.com

 

 

 

 

                                                                                            

         

               Họ và tên: Nguyễn Thị Thu

               Chức vụ: Giáo viên (BTCĐ)

               Học hàm, học vị: Cao đẳng sư phạm

               Điện thoại: 0972833978

               Email: thube1993@gmail.com

 

                   

         

        

              Họ và tên: Hoàng Thị Chiêm

               Chức vụ: Giáo viên

               Học hàm, học vị: Cao đẳng sư phạm

               Điện thoại: 0982251951

               Email: hoangchiembg68@gmail.com

              

               

 

 

            Họ và tên: Lưu Thị Lệ

            Chức vụ: Giáo viên

            Học hàm, học vị: Đại học sư phạm

            Điện thoại: 0395553660

             Email: 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                 

            Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoa

            Chức vụ: Giáo viên

            Học hàm, học vị: Đại học sư phạm

            Điện thoại: 

             Email: 

 

 

 

 

 

  • Họ và tên:Bùi Thị Thúy​​​​​​

  • Chức vụ:Tổ trưởng tổ Văn Phòng

  • Học hàm, học vị:Cao đảng Kết Toán

  • Điện thoại:0988242385

  • Giới thiệu sơ bộ:Là nhân viên Kế toán trường MN Đồng Tâm chuyển đến Trường MN PX từ tháng 10 năm 2020