• Họ và tên: Bùi T. Minh Thư​​​​​

 • Chức vụ: Phó chủ tịch công đoàn

 • Học hàm, học vị: Cử nhân mầm non

 • Điện thoại: 0949212481

 • Email: minhthubui1985@gmail.com

 • Giới thiệu sơ bộ:Là GV Trường MN Phồn Xương. Lên làm CBQL từ tháng 1 năm 2018 đến nay (6/5/2019)

 

 

 • Họ và tên: Mè Thị Tĩnh

 • Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành công đoàn

 • Học hàm, học vị: Đại học MN

 • Email: tinhba2015@gmail.com

 • Giới thiệu sơ bộ:Là GV Trường MNPX từ năm 2006 đến nay (6/5/2019)

 

 

 

 • Họ và tên: Vũ Thị Thùy

 • Chức vụ: Thành viên ban chấp hành công đoàn

 • Học hàm, học vị: ĐH SPMN

 • Điện thoại: 0396833537

 • Email: thuythethoi93@gmail.com

 • Giới thiệu sơ bộ:Là GV Trường MN PX từ 2014 đến nay (6/5/2019)