Thứ ba, 06/12/2022 - 01:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON PHỒN XƯƠNG
 • Thân Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0365844936
  • Email:
   thannganmamnonphonxuong@bacgiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là Hiệu Trưởng Trường MN    luân chuyển công tác từ tháng   năm 201   đến nay (6/5/2019)

 • Bùi T. Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0949212481
  • Email:
   minhthubui1985@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là GV Trường MN Phồn Xương. Lên làm CBQL từ tháng 1 năm 2018 đến nay (6/5/2019)