Tuesday, 06/12/2022 - 00:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON PHỒN XƯƠNG
 • BIÊN BẢN XÉT DUYỆT THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020- 2021
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề nghị thẩm định, xét khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2020 -2021
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA UBND HUYỆN
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu HD GD phòng tránh đuối nước cho học sinh
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ tay covid
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều trị cho trẻ nhiễm covid-19 tại nhà
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG COVD TRONG TRƯỜNG HỌC
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 67 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Báo cáo điều rị covid 19 cho trẻ em
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG COVD TRONG TRƯỜNG HỌC
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2022
  | Trường Mầm non Phồn Xương | 58 lượt tải | 1 file đính kèm